DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu giá
Ngày đăng: 15/04/2020

 

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một trong những vấn đề bất cập trong thời gian qua. Bộ Tài chính vừa xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (Thông tư 45). Tuy nhiên, cộng đồng DN cho rằng tại Dự thảo vẫn còn một số quy định chưa hợp lý.

Trong Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý cho Dự thảo Thông tư nói trên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Ban soạn thảo cần xem xét sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45 theo hướng khung thù lao dịch vụ đấu giá cho một cuộc đấu giá tài sản thay vì cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45 quy định, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản được tính cho “một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản”. Theo phản ánh của các DN, một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có thể thỏa thuận bán đấu giá nhiều tài sản khác nhau. Mỗi tài sản được tổ chức theo quy trình đấu giá và DN đấu giá phải thực hiện nhiều cuộc đấu giá mới hoàn thành được một hợp đồng. Khung thù lao dịch vụ đấu giá được tính dựa trên đơn vị là hợp đồng dịch vụ đấu giá, nên DN đấu giá chỉ được trả tiền thù lao trong khung thù lao dịch vụ cho một hợp đồng dù phải thực hiện nhiều cuộc đấu giá. Điều này gây khó khăn cho các tổ chức đấu giá vì nguồn thu không đủ để bù đắp chi phí.

Trong khi đó, Khoản 2 Điều 1 Dự thảo Thông tư quy định: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành hoặc đấu giá không thành, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá…”.

Với quy định này, VCCI cho rằng, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản được tính và được trả theo từng cuộc đấu giá. Như vậy, nếu hợp đồng có thỏa thuận tổ chức đấu giá cho nhiều tài sản bằng nhiều cuộc đấu giá, thì giá trị của hợp đồng sẽ lớn hơn khung thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định hiện hành.

Đồng thuận với quan điểm này, luật sư Quản Văn Minh - Chủ tịch Hội Đấu giá viên TP. Hà Nội, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - phân tích, các văn bản pháp luật hiện hành quy định về cách tính thù lao hợp đồng dịch vụ đấu giá đều căn cứ trên cơ sở kết quả cuộc đấu giá (cả về thời hạn thanh toán tính theo ngày tổ chức đấu giá), nên được hiểu là chỉ có mốc thời điểm là 1 cuộc đấu giá. Do đó, cần xác định thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá theo công việc tổ chức 1 cuộc đấu giá.

Lê Xuân 

Nguồn: Báo Đầu Thầu

Các bài viết khác

Hotline tư vấn:
Zalo