DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC “YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC “YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC “YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

VỀ DIỄN ĐÀN

Hình ảnh
TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI...

BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG...

Ngày đăng: 01/01/1970

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI...

BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG...

Ngày đăng: 01/01/1970

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM...

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC “YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC “YÊU CẦU...

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC “YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN”

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH...

Ngày đăng: 01/01/1970

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN...

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG...

Ngày đăng: 01/01/1970

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TUYÊN VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆ

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN...

Ngày đăng: 01/01/1970

Bài nghiên cứu này bàn về việc xác định vụ việc yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, phân biệt loại vụ việc này với yêu cầu tuyên bố hợp đồng, giao dịch vô hiệu; bàn về một số...

Bài nghiên cứu này bàn về việc xác định vụ việc...

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH...

Ngày đăng: 01/01/1970

Nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ công tác chuyên môn. Các Luật sư, chuyên viên pháp lý của FDVN đã hệ thống, tổng hợp các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm, Tài liệu gồm những...

Nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ công...

CẨM NANG CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

CẨM NANG CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

COVID 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ LĂNG KÍNH PHÁP LÝ

COVID 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ...

Ngày đăng: 01/01/1970

COVID 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ LĂNG KÍNH PHÁP LÝ

COVID 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ LĂNG KÍNH PHÁP...

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN SỐ LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC ĐỂ ĐƯỢC HOÃN BHXH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN SỐ LAO ĐỘNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN SỐ LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC ĐỂ ĐƯỢC HOÃN BHXH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH?

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN SỐ LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC...

TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP

TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP

TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO 27 CHUYÊN NGÀNH THƯỜNG GẶP

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC...

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUẬT HÓA ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUẬT HÓA ĐĂNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

Câu hỏi đặt ra đâu là hệ quả pháp lý của đăng ký bất động sản. Liệu hệ quả này chỉ đơn thuần là việc thông tin về bất động sản hay đi xa hơn là hệ quả chuyển quyền sở hữu.

Câu hỏi đặt ra đâu là hệ quả pháp lý của đăng ký...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUẬT HÓA ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUẬT HÓA ĐĂNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

Câu hỏi đặt ra đâu là hệ quả pháp lý của đăng ký bất động sản. Liệu hệ quả này chỉ đơn thuần là việc thông tin về bất động sản hay đi xa hơn là hệ quả chuyển quyền sở hữu.

Câu hỏi đặt ra đâu là hệ quả pháp lý của đăng ký...

4 TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VẪN CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

4 TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

Thực tiễn giải quyết các vụ án, vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không có công chứng, chứng thực vẫn còn nhiều bất cập. Trong phạm vi bài viết này tác giả nêu lên những...

Thực tiễn giải quyết các vụ án, vụ việc tranh chấp...

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM BẢO

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM BẢO

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc không xác định được hoặc còn hiểu không thống nhất về sự kiện, thời điểm người có nghĩa vụ thi hành nhận hay chưa nhận được bản án, quyết định của Tòa án; có hay không có đơn yêu cầu thi hành án… Civillawinfor trân trọng giới thiệu tham luận này để tìm hiểu...

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA PHÁT LẠI CỦA CỘNG HÒA PHÁ

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA...

Ngày đăng: 01/01/1970

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên thệ của mình, trong mọi trường hợp, Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc độc lập đối với các bên và bên thứ ba, nhằm đảm...

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên...

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằng

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằn...

Ngày đăng: 01/01/1970

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải vướng mắc chủ yếu do người dân chưa nhận thức đúng về giá trị pháp lý của vi bằng. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, thời gian tới, sẽ rà...

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải...

PHÁP LUẬT VỀ LẬP VI BẰNG ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN

PHÁP LUẬT VỀ LẬP VI BẰNG ĐỐI VỚI BẤT...

Ngày đăng: 01/01/1970

Vi bằng và lập vi bằng gắn liền với hoạt động của Thừa phát lại[1]. Việc lập vi bằng hiểu một cách đơn giản là việc mô tả chính xác những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại nhìn thấy, nghe...

Vi bằng và lập vi bằng gắn liền với hoạt động của...

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

(BĐT) - Để tổ chức thành công 1 phiên đấu giá tài sản (ĐGTS) thông thường tổ chức ĐGTS sẽ phải trả rất nhiều các khoản chi phí. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức ĐGTS đang chào mức phí thù lao rất thấp, không tương xứng với các chi phí đã bỏ ra. Điều này đặt ra nhiều nghi ngại về tính minh bạch của hoạt động...

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu giá

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu...

Ngày đăng: 01/01/1970

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một trong những vấn đề bất cập trong thời gian qua. Bộ Tài chính vừa xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH...

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản năm 2014 là quy định về chế định quản tài viên. Để quản tài viên hoạt động có hiệu quả, cần thiết phải làm rõ bản chất pháp lý của chủ thể này, từ đó xác định rõ các nội dung và yêu cầu hoàn thiện pháp luật phá sản nói chung và quy chế pháp lý của quản tài...

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty chứng khoán (CTCK) đóng vai trò không nhỏ...

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh...

QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU TẠI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỚI NHẤT NĂM 2020?

QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU TẠI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỚI NHẤT...

QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU TẠI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỚI NHẤT NĂM 2020?

CÁC CHẾ ĐỘ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

CÁC CHẾ ĐỘ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ...

Ngày đăng: 01/01/1970

CÁC CHẾ ĐỘ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

CÁC CHẾ ĐỘ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA...

Ngày đăng: 01/01/1970

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CỦA NGƯỜI NƯỚC...

CON RIÊNG CÓ HƯỞNG DI SẢN TỪ BỐ DƯỢNG KHÔNG?

CON RIÊNG CÓ HƯỞNG DI SẢN TỪ BỐ DƯỢNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

CON RIÊNG CÓ HƯỞNG DI SẢN TỪ BỐ DƯỢNG KHÔNG?

CON RIÊNG CÓ HƯỞNG DI SẢN TỪ BỐ DƯỢNG KHÔNG?

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ...

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CÁC TỘI PHẠM...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC

TỔNG HỢP 112 VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔNG HỢP 112 VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ...

Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) đã biên tập lại các dạng câu hỏi khó khăn, vướng mắc, từ gần 200 câu hỏi thành 112 câu hỏi của các đơn vị để tham luận tại Hội nghị tập huấn Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Hoàn thiện quy định của pháp luật về xác định bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự

Hoàn thiện quy định của pháp luật về xác...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong hệ thống pháp luật của nước ta, bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự (THADS) đang được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật THADS năm 2008, sửa...

Trong hệ thống pháp luật của nước ta, bản án, quyết...

Trách nhiệm cung cấp thông tin tài sản thi hành án dân sự trong pháp luật Châu Âu và Cộng hòa liên bang Đứ

Trách nhiệm cung cấp thông tin tài sản thi...

Ngày đăng: 01/01/1970

Các Hướng dẫn để thực hiện tốt hơn các Kiến nghị hiện hành của Hội đồng châu Âu về Thi hành án dân sự đã được thông qua bởi Ủy ban châu Âu về tính hiệu quả của hoạt động tư pháp tại...

Các Hướng dẫn để thực hiện tốt hơn các Kiến nghị...

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ HỦY DO TRÁI VỚI NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ HỦY DO TRÁI VỚI NGUYÊN...

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ HỦY DO TRÁI VỚI NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng tài

Giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng ...

Ngày đăng: 01/01/1970

Một thỏa thuận được coi là bằng văn bản nếu nội dung của nó được ghi chép lại bằng bất cứ hình thức nào, dù thỏa thuận trọng tài hoặc hợp đồng đó được xác lập bằng lời nói, bằng hành...

Một thỏa thuận được coi là bằng văn bản nếu nội...

Giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng tài

Giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng ...

Ngày đăng: 01/01/1970

Một thỏa thuận được coi là bằng văn bản nếu nội dung của nó được ghi chép lại bằng bất cứ hình thức nào, dù thỏa thuận trọng tài hoặc hợp đồng đó được xác lập bằng lời nói, bằng hành...

Một thỏa thuận được coi là bằng văn bản nếu nội...

LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CHÚ GIẢI CỦA BAN THƯ KÝ ỦY BAN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA LIÊN HỢP QU

LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC...

Ngày đăng: 01/01/1970

Luật này quy định về trọng tài thương mại[2] quốc tế. Luật này không ảnh hưởng đến bất kỳ thoả thuận đa phương hoặc song phương nào đang có hiệu lực đối với quốc gia ban hành Luật này.

Luật này quy định về trọng tài thương mại[2] quốc...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI...

BẢN ÁN TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

CHUYÊN ĐỀ: RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG...

Ngày đăng: 01/01/1970

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP...

CẨM NANG CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

CẨM NANG CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA...

Ngày đăng: 01/01/1970

CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

CAM KẾT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM TRONG WTO

SÁCH TỪ ĐIỂN DANH NHÂN THẾ GIỚI (NGUYỄN VĂN KHANG - ĐỖ ÁNH)

SÁCH TỪ ĐIỂN DANH NHÂN THẾ GIỚI (NGUYỄN VĂN KHANG - ĐỖ ÁN...

SÁCH TỪ ĐIỂN DANH NHÂN THẾ GIỚI (NGUYỄN VĂN KHANG - ĐỖ ÁNH)

SÁCH TINH HOA QUẢN TRỊ CỦA DRUCKER (TÁC GIẢ: PETER F. DRUCKER)

SÁCH TINH HOA QUẢN TRỊ CỦA DRUCKER (TÁC GIẢ:...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH TINH HOA QUẢN TRỊ CỦA DRUCKER (TÁC GIẢ: PETER F. DRUCKER)

SÁCH TINH HOA QUẢN TRỊ CỦA DRUCKER (TÁC GIẢ: PETER F. D...

SÁCH PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – BẢN ÁN VÀ BÌNH LUẬN BẢN ÁN - TẬP 2 (TÁC GIẢ: PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI)

SÁCH PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – BẢN ÁN VÀ BÌNH LUẬN BẢN ÁN - TẬP 2 (TÁC GIẢ: PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI)

SÁCH PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – BẢN...

SÁCH KHỞI THUẬT – 11 BÍ QUYẾT ĐỂ GÂY DỰNG DOANH NGHIỆP (TÁC GIẢ: GUY KAWASAKI)

SÁCH KHỞI THUẬT – 11 BÍ QUYẾT ĐỂ GÂY...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH KHỞI THUẬT – 11 BÍ QUYẾT ĐỂ GÂY DỰNG DOANH NGHIỆP (TÁC GIẢ: GUY KAWASAKI)

SÁCH KHỞI THUẬT – 11 BÍ QUYẾT ĐỂ GÂY DỰNG DOANH NGHIỆP...

Giới thiệu

Giới thiệu GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT Kính thưa các Thành viên! Diễn đàn chia sẻ, trao đổi của những người hành nghề luật và những ai yêu nghề luật, yêu lẽ phải, yêu công lý và có khát vọng...Xem thêm
Nhân sự

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

Fanpage
TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT
Video
Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 18 Kỹ năng khiếu nại hành vi vi phạm hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 18 Kỹ năng khiếu nại hành vi vi phạm hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 17 Phương pháp sử dụng tập quán thương mại trong ký kết, thực hiện hợp đồng( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 17 Phương pháp sử dụng tập quán thương mại trong ký kết, thực hiện hợp đồng( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 16 Thẩm quyền và trách nhiệm của người đại diện cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 16 Thẩm quyền và trách nhiệm của người đại diện cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 14 Thực hiện phán quyết của Trọng tài, bản án của Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 14 Thực hiện phán quyết của Trọng tài, bản án của Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 15 Một số lưu ý khi ký kết, thực hiện hợp đồng với thương nhân nước ngoài ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 15 Một số lưu ý khi ký kết, thực hiện hợp đồng với thương nhân nước ngoài ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 13 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 13 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 12 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 12 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

ĐỒNG HÀNH CÙNG DIỄN ĐÀN
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
Hotline tư vấn:
Zalo